environmental campaigns and social movements

Articolul este repetat in limba română mai jos.

In August 2015, I was invited at FanFest Rosia Montana, Romania, to talk about successful environmental campaigns and social movements. I wanted to bring in discussion the bigger picture of those, exemplifying the process that makes such campaigns meaningful and successful.

OanaBaloi@FanFestZece
OanaBaloi@FanFestZece

In a few words, Fan Fest started 10 years ago as a cultural festival in Rosia Montana, a small mountain village, within an attempt to improve the tourism in the area. Rosia Montana became the flagship of a 10 year long fight against Gabriel Resources, a Canadian mining company that corruptly agreed with the Romanian state to exploit the gold resources in the area through surface cyanide mining. This basically means erasing forest, mountains, churches and graveyards, relocate people, while promising jobs and economic benefit for some of the leaders. Furthermore, the cyanide waste was proposed to be collected in a lake nearby, overlooking the evaporation, overlooking the flood issues in the areas and the history my country already has in repetitively contaminating its waters. Nevertheless, the lack of predictability of rain and change in weather patterns will most likely increase the risk.

Rosia Montana, Romania

Ten years ago I was an interested tourist, loving the sunset from the hilltop of Rosia Montana from a badly anchored tent, loving it so much that I started doing my share of self informing, education and experience, enough that after 10 years, to be in the position and able to write this article. Within all this time, many more activist like me took a more important role than only protesting, and we did it: Gabriel Resources is out. This is a brief of the environmental campaign that saved Rosia Montana. Or, given the number of people that raised against, educated, innovated and broadened the discussion and horizons of view, contributing to changing behaviors, it is then a social movement?

The examples presented at FanFest worth to get their own posted story. I will start with a short brief on the connection between global movement and local action. The  main sections of the presentation were:

 • Some theory on Campaigns and Social Movements
 • Example of legal and exploitative forest cuts and fighting against that
 • from Nuclear Power to green energy
 • Pesticide use in farming
 • Climate change paradigm change

To Rosia Montana relevance, the environment is being affected through air pollution, industrial activities, underground and surface mining, destruction of habitats that should improve the micro climate, use of pesticide and dangerous chemicals, local effects of climate change due to human activity.

An environmental movement has multiple actors: activist and supporters, that can be grouped in organizations, campaigns and ideas. The “activists” are groups or individuals that aim for a livelihood and lifestyle with a low impact on the environment. However, there are activists that do it as a profession (a particular highlight for those that work in development but as well on landscape architects and planners), activists that occasionally take part in environmental actions, or they sponsor it, or they just read and flip the page (but even when passive, they can still have an opinion in informal discussion).

An important part of the presentation highlighted NON-VIOLENT protests, environmental campaigns and social movements. Such actions can be:

 • symbolic action: marches, audio/ audio-visual and performing art, blocking transport ways, tree hugging, etc
 • conventional action: letters, petitions, presentations and lectures, educational materials, lobby, advertising, revising and/ or demanding adequate policies, suing the “bad guys” or authorities, if different

The take-away information of all this is that no change comes over night, and an environmental campaign needs an “environment” and a “campaign”, a subject and a mobilized society, just as a “social movement” requires a determined (and informed) group of people and a motion set in place. In addition, to any campaigns and movement, the common element is bringing alternatives to development, innovate, debate and nonetheless give time to education and science to guide and support the change in direction.

I would end this post with a hope that we will all look closer to what is around us, as well as look up, and down again. What are the rules of our livelihood? Where are we living, what are we consuming, who and how influences the worldwide development direction? How are you designing your own life and everyday experience?

With high hopes,

Oana


 

și în Română…

În august 2015, am participat la FânFest Roșia Montană, pentru a vorbi despre campanii de mediu și mișcări sociale care s-au dovedit de succes. În câteva cuvinte, Fân Fest a început în urmă cu 10 de ani ca un festival cultural la Roșia Montană, într-o încercare de a îmbunătății turismul din zona.

Roșia Montană a devenit vârful de lance al unei lupte timp de 10 ani cu Gabriel Resources, o companie minieră canadiană care printr-un acord corupt cu statul, urma să exploateze resursele de aur din zonă, prin minerit cu cianuri. Acest lucru înseamnă practic raderea pădurilor, munților, bisericilor și cimitirelor, relocarea locuitorilor la schimb cu beneficii economice pentru unii lideri.

În plus, deșeurile de cianură urmau sa fie colectate într-un iaz, trecand cu vederea evaporarea, trecand cu vederea problemele cu inundațiile  și istoria țării în contaminarea propriilor resurse de apă. Mai mult, lipsa de predictibilitate a ploilor și schimbări în modelele climatice va crește riscul de revărsare.

Acum zece ani, am fost un turist interesat; între timp am început să fac partea mea educație și experiență, astfel incat după 10 de ani, sunt în poziția și în măsură de a scrie acest articol. În tot acest timp, mult mai multi activiști au luat un rol mult mai important decât a protesta, și am făcut-o: Gabriel Resources ne lasa Roșia in pace. Aceasta este o scurtă povestire despre campania de mediu care a salvat de la Rosia Montana. Sau, având în vedere numărul de persoane care care au luptat împotrivă, s-au educat, au inovat și lărgit orizonturile și discuțiile, contribuind la schimbari de comportamente, este atunci o mișcare socială? Exemplele prezentate la FanFest s-au bazat pe legătura dintre mișcare globală și acțiune locală. Principalele secțiuni ale prezentării au fost:

 • Proteste, Campanii de Mediu și Miscări Sociale
 • Protest împotriva tăierilor de pădure în Zona Naturală Warner Creek, Cascadia, SUA
 • Campania de mediu împotriva folosirii pesticidelor
 • Mișcare socială împotriva centralelor nucleare
 • Mișcarea pentru răspunsuri la schimbări climatice

Relevant pentru Rosia Rontana, mediul este afectat prin poluarea aerului, activități industriale, miniere subterane și de suprafață, distrugerea habitatelor care ar trebui să îmbunătățească micro climatul, utilizarea pesticidelor și a produselor chimice periculoase, efectele locale ale schimbărilor climatice cauzate de activitatea umană.

O mișcare de mediu are mai multi actori: activiști și suporterii, care pot fi grupati în organizații, campanii și idei. “Activiștii” sunt grupuri sau persoane fizice care au ca scop un stil de viață cu un impact redus asupra mediului înconjurător. Cu toate acestea, există activiști de profesie (cei care lucrează în dezvoltare, arhitecți peisagiști și proiectanți), activiști care ocazional participă la acțiuni de mediu, sau doar sponsorizează, sau cei care citesc și dau pagina (dar chiar și atunci când pasiv, aceștia pot avea totuși o opinie în discuțiile informale).

O parte importantă a prezentării subliniat proteste non-violente, campanii de mediu și mișcări sociale. Astfel de acțiuni pot fi:

 • acțiune simbolică: marșuri, blocarea căilor de transport, artă, îmbrățișarea copacilor, etc
 • acțiune convențională: scrisori, petiții, prezentări și prelegeri, materiale educaționale, lobby, publicitate, revizuirea și / sau cererea de politici adecvate, chiar și datul in judecată a “băieților răi” sau autorități

Nici o schimbare vine peste noapte, și o campanie de mediu are nevoie de o “campanie” și un “mediu”, un subiect și o societate mobilizată, la fel cum orice “mișcare socială” necesită un public determinat (și informat) de oameni cu mobilitate/ strategie stabilită. În plus, la orice campanii și mișcări, elementul comun este de a aduce alternative la dezvoltare, inovare, dezbatere și prioritizarea educației, cercetării si științei pentru a ghida și sprijini schimbarea.

Aș încheia acest post cu o sperantă că ne vom uita mai aproape la ceea ce este în jurul nostru, că vom privii în sus, și în jos din nou. Care sunt regulile de trai? Unde locuim, ce consumam, cine și cum influențează direcția de dezvoltare la nivel mondial? Cum iți proiectezi tu propria viață și experiența de zi cu zi?

Mulțumesc Alina și Roxana din echipa Fân Fest.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s